Tải Game

[Sự kiện] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tuần 19 - 25 Tháng 2

25/02/2019

 

1. Đua TOP tiêu

 Giai đoạn 1:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP tiêu từ 1:00 ngày 25/02 đến 23:59 ngày 26/02
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 27/02

 Phần thưởng:

       

 Giai đoạn 2:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP tiêu từ 1:00 ngày 28/2 đến 23:59 ngày 02/03
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 03/03

 Phần thưởng:

         

2. Đua TOP chiêu mộ

 Giai đoạn 1:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP chiêu mộ từ 1:00 ngày 25/02 đến 23:59 ngày 26/02
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 27/02

 Phần thưởng:

         

 Giai đoạn 2:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP từ 1:00 ngày 28/02 đến 23:59 ngày 02/03
 • Từ 00:00 đến 23:59 ngày 03/03 nhận Quà

 Phần thưởng:

         

3. Đua TOP nạp

 Giai đoạn 1:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP từ 1:00 ngày 25/02 đến 23:59 ngày 26/02
 • Nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 27/02

 Phần thưởng:

        

 Giai đoạn 2:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP từ 1:00 ngày 28/02 đến 23:59 ngày 02/03
 • Nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 03/03

 Phần thưởng:

        

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ