Tải Game

Khởi tranh Giải đấu Phong Vân Diễn Võ Mùa 2

24/01/2019

Chính thức khởi tranh giải đấu Phong Vân Diễn Võ Mùa 2: Phong Vân Diễn Võ Phong - Hỏa. Liệu ai sẽ là Quán Quân Vô Địch? Bí mật sẽ được bật mí trong thời gian tới.

 Thời gian: 00:00 ngày 24/1 - 23h59 ngày 27/1
 Hệ tướng được tham gia : Phong Hỏa

 Phạm vi: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server. Các server cùng cụm và kề cụm sẽ đấu với nhau

Cụm 1:

 • Xích Bích - S1 8 - Tào Tháo Tiểu Kiều
 • Xích Bích - S2 7 - Triệu Vân Hoàng Trung
 • Xích Bích - S3 4 - Lã Bố Chu Du
 • Xích Bích - S5 6 - Gia Cát Điêu Thuyền
 • Xích Bích - S9 10 - Trương Liêu Chân Cơ
 • Trường Bản - S1 2 - Đại Kiều Quách Gia
 • Trường Bản - S3 4 5 - Hầu Đôn Giả Hủ Trương Phi
 • Quan Độ - S1 2 - Lưu Bị Mã Siêu
 • Quan Độ - S3 4 5- Điển Vi Hầu Uyên Chu Thái

Cụm 2:

 • Giới Kiều - S1 - Cam Ninh
 • Giới Kiều - S2 - Tôn Kiên  
 • Giới Kiều - S3 - Vu Cấm  
 • Giới Kiều - S4 - Thái Văn Cơ
 • Hổ Lao - S1 - Trương Tinh Thái
 • Hổ Lao - S2 - Vu Cát
 • Hổ Lao - S3 - Mạnh Hoạch
 • Hổ Lao - S4 - Chúc Dung

Cụm 3:

 • Nam Thiên Môn - S1 - Ngưu Ma Vương
 • Nam Thiên Môn - S2 - Hằng Nga
 • Hạ Bì - S1 - Tôn Thượng Hương
 • Hạ Bì - S2 - Vương Nguyên Cơ
 • Hạ Bì - S3 - Đát Kỷ
 • Tương Dương - S1 - Tiểu Long Nữ
 • Tương Dương - S2 - Dương Tiễn
 • Tương Dương - S3 - Lôi Chấn Tử

Cụm 4:

 • Di Lăng - S1 - Đổng Trác
 • Di Lăng - S2 - Tả Từ
 • Di Lăng - S3 - Tôn Linh Lung
 • Dịch Kinh - S1 - Tử Hà
 • Dịch Kinh - S2 - Tôn Ngộ Không
 • Dịch Kinh - S3 - Quỷ Cốc Tử
 • Đồng Quan - S1 - Hứa Chử
 • Đồng Quan - S2 - Thủy Kính
 • Đồng Quan - S3 - Lục Tốn

Cụm 5:

 • Giang Lăng - S1 - Khương Duy
 • Giang Lăng - S2 - Trương Giác
 • Giang Lăng - S3 - Tư Mã Ý
 • Hán Trung - S1 - Bàng Thống
 • Hán Trung - S2 - Bộ Luyện Sư
 • Hán Trung - S3 - Công Tôn Toản

Cụm 6:

 • Ký Thành - S1 - Hoàn Di
 • Ký Thành - S2 - Hứa Sung
 • Ký Thành - S3 - Kỷ Linh
 • Nghiệp Thành - S1 - Lạc Tuấn
 • Nghiệp Thành - S2 - Lăng Phong
 • Nghiệp Thành - S3 - Lục Anh

Cụm 7:

 • Nhai Đình - S1 - Mã Khôi
 • Nhai Đình - S2 - Nghiêm Kính
 • Nhai Đình - S3 - Ngô Ứng

Cụm 8:

 • Định Quân - S1 - Nhan Lương
 • Định Quân - S2 - Quách Chi  
 • Định Quân - S3 - Tào Ân

Cụm 9:

 • Khăn Vàng - S1 - Tề Chu
 • Khăn Vàng - S2 - Tô Thượng

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Đá Đúc x1000, Thủy Kính x400, Đá Tăng Sao x1000
 • TOP 2: Đá Đúc x800, Thủy Kính x200, Đá Tăng Sao x800
 • TOP 3: Đá Đúc x600, Thủy Kính x100, Đá Tăng Sao x600
 • TOP 4 - 10: Đá Đúc x400, Thủy Kính x50, Đá Tăng Sao x400
 • TOP 11 - 20: Đá Đúc x300, Thủy Kính x30, Đá Tăng Sao x300
 • TOP 21 - 50: Đá Đúc x200, Thủy Kính x20, Đá Tăng Sao x200
 • TOP 51 - 100: Đá Đúc x100, Thủy Kính x10, Đá Tăng Sao x100

Quy tắc giải đấu:

1. Trong giải đấu Phong Vân Diễn Võ: Mỗi lần bắt đầu sự kiện sẽ ngẫu nhiên 1 trong các loại thời tiết:

 • Trời trong: Không ảnh hưởng đến chiến đấu
 • Giông bão: Tăng hiệu quả chiến đấu hệ Thủy - Lôi
 • Bão cát: Tăng hiệu quả chiến đấu hệ Phong - Hỏa

2. Trong Phong Vân Diễn Võ sẽ hạn chế hệ tướng, chỉ những hệ tướng chỉ định mới được ra trận, mỗi lần sự kiện sẽ cập nhật hệ tướng. Giải đấu đầu tiên sẽ là Phong Vân Diễn Võ Phá Trảm

3. Khiêu chiến đánh bại đối thủ ở các server khác sẽ nhận được điểm, thua bị trừ điểm, dựa theo điểm số để xếp hạng và nhận thưởng

 

Hướng dẫn tham gia giải đấu Phong Vân Diễn Võ

Bước 1: Tại giao diện thành chủ chọn đấu trường, và lựa chọn Phong Vân Diễn Võ

Bước 2: Sau khi hoàn tất việc chọn đội hình, kỳ mưu, lựa chọn 1 đối thủ từ liên server để khiêu chiến. 

Đánh bại đối thủ để nhận điểm, thua bị trừ điểm. Căn cứ vào điểm số để xếp hạng chung cuộc và nhận thưởng tại giao diện sự kiện

Còn chần chờ gì nữa, hãy mau chóng tham gia khẳng định sức mạnh trên đấu trường liên server ngay nào các Chúa Công.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ