Tải Game

[HOT] Vượt phụ bản rớt chữ đổi đồ

11/02/2019

 Phạm vi: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server

 Thời gian: 00:00 ngày 11/2 - 23:59 ngày 17/2

Nội dung: Khi vượt phụ bản có xác suất rớt chữ Cung Chúc Tân Xuân, ghép chữ để đổi quà

Phó Bản Thường rớt chữ Cung
Phó Bản Tinh Anh rớt chữ Chúc 
Phó Bản Ác Mộng rớt chữ Tân, Xuân

20 chữ Cung: Rương Hậu Cung x1
15 chữ Chúc: Quà Chọn Nguyên Liệu Thần Binh x1
10 chữ Tân: Quà Chọn Thần Binh-Cao x1
10 chữ Xuân: Quà Chọn Kỳ Mưu-Cao x1
10 chữ Tân + 10 chữ Xuân: Quà Chọn Tướng-Cao x1
10 chữ Tân + 10 chữ Xuân: Hồn Gia Cát x1
10 chữ Tân + 10 chữ Xuân: Hồn Chu Du x1
10 chữ Tân + 10 chữ Xuân: Hồn Tôn Ngộ Không x1
10 chữ Tân + 10 chữ Xuân: Hồn Lã Bố x1

Hãy mau mau tham gia và nhận quà ngay nào các Chúa Công ơi.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ