Tải Game

[HOT] Chuỗi sự kiện khai mở server mới

22/11/2018

Chú ý: Thời gian từ 00:00-00:30 khuyến cáo không nên thao tác tham gia bất kì sự kiện nào để tránh lỗi phát sinh

1. Đua TOP chiến lực nhận Ỷ Thiên Kiếm và Kỳ Mưu cao cấp

 Phạm vi: Tất cả các server mở từ ngày 21/11/2018

 Thời gian: 7 ngày kể từ ngày khai mở server - Nhận quà vào ngày thứ 8

 Nội dung: TOP 20 chiến lực của server sẽ nhận được những phần quà giá trị sau:

2. Đua TOP đấu trường

 Phạm vi:  Tất cả các server mở từ ngày 21/11/2018

 Thời gian: 5 ngày kể từ ngày khai mở server - Nhận quà vào ngày thứ 6

 Nội dung: TOP 20 đấu trường của server sẽ nhận được những phần quà giá trị sau:

3. Đua TOP nạp nhận chiến hồn Thào Táo

 Phạm vi:  Tất cả các server mở từ ngày 21/11/2018

 Thời gian: 3 ngày kể từ ngày khai mở server - Nhận quà vào ngày thứ 4

 Nội dung: 20 người lọt BXH TOP Nạp sẽ nhận được những phần quà ưu đãi chiến hồn Tào Tháo, nguyên liệu tăng sao cao cấp

4. Mỗi ngày nạp 1 KC nhận ngay tướng Chân Cơ và thời trang Chân Cơ mùa hè

 Phạm vi:  Tất cả các server mở từ ngày 21/11/2018

 Thời gian: 7 ngày kể từ ngày khai mở server

 Nội dung: 7 ngày ưu đãi khai mở server, chỉ cần mỗi ngày nạp từ 1KC trở lên sẽ nhận được gói quà mảnh hồn tướng Chân Cơ và thời trang Chân Cơ Mùa Hè

5. Nạp hàng ngày nhận rương mảnh thần binh vàng

 Phạm vi:  Tất cả các server mở từ ngày 21/11/2018

 Thời gian: 7 ngày kể từ ngày khai mở server

 Nội dung: 7 ngày ưu đãi quà tặng thần binh, mỗi ngày nạp đạt mốc nhận những gói quà ưu đãi cực phẩm

6. Tích nạp nhận thần tướng

 Phạm vi:  Tất cả các server mở từ ngày 21/11/2018

 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp đạt mốc để sở hữu các thần tướng Chu Du, Tào Tháo, Tử Hà Tiên Tử. Truy cập sự kiện, tích nạp để theo dõi tiến trình thời gian và nhận thưởng

 Thời gian: Chia là 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 3 ngày đầu kể từ ngày khai mở server, tích nạp đạt mốc nhận Thần tướng Chu Du, Tử Hà Tiên Tử

Giai đoạn 2: ngày 4 đến hết ngày thứ 7 tính từ ngày khai mở server, tích nạp đạt mốc nhận Thần tướng Chu Du, Tào Tháo

 

7. Tích tiêu nhận Triệu Vân, Tử Hà Tiên Tử, Lôi Chấn Tử, Tôn Kiên

 Phạm vi:  Tất cả các server mở từ ngày 21/11/2018

 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích tiêu đạt mốc để sở hữu các danh tướng Chu Du, Tào Tháo, Tử Hà Tiên Tử. Truy cập sự kiện, tích tiêu để theo dõi tiến trình thời gian và nhận thưởng

 Thời gian: Chia là 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 3 ngày đầu kể từ ngày khai mở server, tích tiêu đạt mốc nhận Triệu Vân, Tử Hà Tiên Tử

Giai đoạn 2: từ ngày thứ 4 đến hết ngày thứ 7 kể từ khi server khai mở, tích tiêu đạt mốc nhận Lôi Chấn Tử, Tôn Kiên

8. Shop đổi đồ

 Phạm vi:  Tất cả các server mở từ ngày 21/11/2018

 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đổi KC để mua những vật phẩm giá trị. Shop được reset mỗi ngày

 Thời gian: 7 ngày, kể từ ngày khai mở server

 

 

 

Chúa Công đừng bỏ lỡ ưu đãi vô cùng hấp dẫn này nhé

BQT Tam Quốc Du Hí

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ